Hoe manage je passie in je werk?
« Terug naar alle artikelen

Gedreven door hun passie hebben mensen vaak behoefte aan meer bewegingsvrijheid. Je kunt het als enorm lastig en beperkend ervaren als je niet de kans krijgt om je te ontplooien of je vakgebied verder te onderzoeken. In een tijd waarin budgetten soms krimpen wordt dit des te meer ervaren. Er ontstaat dan een spanningsveld tussen management en vakspecialisten. Het lijkt dan alsof het management op de rem staat terwijl de mensen die zij aansturen juist gas willen geven. Als de spanning verder oploopt vliegen de verwijten, al dan niet tegen elkaar uitgesproken, over en weer en verpest het de werksfeer. Het lijkt dan alsof men niet meer aan dezelfde kant staat en niet dezelfde missie heeft. Toch is dit waarschijnlijk niet zo. Daar kom je alleen achter als je echt met elkaar communiceert, gezamenlijk de mogelijkheden verkent en transparantie creëert.

Missie en Visie
Missie en visie blijven vaak onderwerpen die binnen bedrijven niet of niet op een gelijke manier worden beleefd. Een gebrekkige communicatie hierover en het niet samen ontwikkelen van een missie en visie zijn hier oorzaak van. Medewerkers krijgen al snel de indruk dat het niet uitmaakt wat zij denken en het proces van het ontwikkelen van een missie en visie speelt zich alleen in de top van een bedrijf af. De gebrekkige communicatie over de besluitvorming doet het vervolgens lijken alsof het vooral ‘window dressing’ is. Zaken als een goede samenwerking en onderlinge verbinding lijken geen serieuze onderwerpen als dit niet door eenieder zo wordt beleefd omdat men niet bij de besluitvorming wordt betrokken.

Passie en geld
Passie en geld hebben een moeizame relatie met elkaar. Er is meestal geen onuitputtelijk budget en dus is er iemand die dit moet bewaken zodat de passie niet de solvabiliteit en continuïteit in gevaar brengt. Hierdoor ontstaat de dynamiek waardoor managers en de mensen die zij aansturen niet dezelfde missie lijken te delen. Het probleem zit vaak niet alleen in het niet samen ontwikkelen van een missie. Op hoofdlijnen heeft men wel hetzelfde idee. Een goede gezondheidszorg bijvoorbeeld. Het probleem ontstaat vaak nog meer in de niet samen uitgewerkte visie. Hoeveel gezondheidszorg kunnen we ons veroorloven, waar investeren we dan het eerst of het meest in en hoe komen we daar? Als je passie voor je werk hebt is het onbegrijpelijk dat je daarvoor wordt aangenomen maar daar financieel niet (voldoende) in wordt geïnvesteerd. Medewerkers zeggen dan dat het ontbreekt aan visie. Dat is het echter niet. Er is weldegelijk een visie maar omdat deze niet gezamenlijk ontwikkeld is wordt deze niet met elkaar gedeeld.

Anders managen
Organisaties zijn vaak nog hiërarchisch georganiseerd. Managen, bewaken, aansturen en koers corrigeren lijken dan vanuit de hiërarchische optiek ook noodzakelijk. Dit kan door mensen met passie als verstikkend worden ervaren. Als je je realiseert dat je hierbinnen keuzen kunt maken kan er weer ruimte in de organisatie ontstaan.  Door anders naar de situatie te kijken wordt het mogelijk verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. ‘Management by exception’ betekent het aangeven van de kaders waarbinnen bewogen kan worden en alleen daar waar nodig bijsturen indien de kaders dreigen te worden overschreden of verantwoordelijkheden onvoldoende in acht worden genomen. Dit vraagt dan wel dat je ook missie en visie met elkaar ontwikkelt en bespreekt zodat de kaders duidelijk kunnen worden. Niet iedereen kan wellicht dezelfde verantwoordelijkheid aan. Dat hoeft niet zozeer met intelligentie te maken te hebben maar kan ook met de al dan niet opgebouwde kennis en ervaring te maken hebben. Situationeel leiderschap kan hierbij helpen omdat het managers in staat stelt bij te sturen op de wijze die past bij de situatie en het kennis en verantwoordelijkheidsniveau van de persoon.

Vertrouwen
Het wantrouwen bij medewerkers richt zich vaak tegen de ervaren hiërarchie en de managers die hier uitvoerders van zijn. Managers kunnen het idee hebben dat gepassioneerde medewerkers onverantwoordelijk zijn. Het vertrouwen dat het samen werken met een gedeelde missie en visie mogelijk is moet in het begin aan alle kanten en bij iedereen nog groeien. Dat kost tijd en is een investering in elkaar. Een goede relatie is een voorwaarde om samen vooruit te komen. Het begint met het creëren van transparantie en duidelijkheid in de communicatie. Wellicht zal ook een ander platform moeten worden ontwikkeld dat hier beter in voorziet dan de structuur die een hiërarchie vanuit zijn eigen opzet biedt. Het is een gezamenlijke zoektocht die veel op kan leveren als de betrokkenheid bij elkaar en de commitment aan het gezamenlijk doel groeit. Er is meer mogelijk als je echt de koppen bij elkaar steekt! 

Govert van Ginkel

Dit artikel is geschreven door Govert van Ginkel. Govert is gespecialiseerd in Verbindend Communiceren en is binnen dit vakgebied actief als trainer, spreker, coach en mediator. Meer informatie over Govert vind je hier. Het actuele trainingsaanbod is hier te vinden.

Inspiratie

Schrijf je in voor de ‘Verbindend Communiceren Inspiratienieuwsbrief’

In-company training en
geaccrediteerde bedrijfstrainingen

Voor bedrijven biedt Govert interne training op maat. Govert geeft ook geaccrediteerde (bedrijfs)trainingen voor mediators, tolken en andere professionals.

ontdek de mogelijkheden op www.bridgingspaces.nl

Govert van Ginkel werkt o.a. voor de volgende bedrijven:

 • ING
 • SNS
 • P&O Ferries
 • Statoil
 • NVNF
 • WBV Hoek van Holland
 • Welzijn Divers
 • Bellissima
 • GGD
 • Arcus College
 • Brandweer